Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2555 - 2563

โพสต์เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 14:44:39 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 2962 ครั้ง

55-0100-06 ยีนยัน ปี 63 ไขควงขันสกรูยึดกระดูกขนาดเ
55-0101-06 ยีนยัน ปี 63 ไขควงขันสกรูยึดกระดูกขนาดใ
55-0103-06 ยีนยัน ปี63 เครื่องมือวัดความลึกของกระ
55-0104-06 ยีนยัน ปี 63 เครื่องมือวัดความลึกของกระ
55-0116-06 ยีนยัน ปี63 คีมเหล็กเส้นยึดกระดูก ขนาดใ
55-0122-06 ยีนยัน ปี63 ฆ้อม น้ำหนัก 500 กรัม
56-047-02 ยืนยัน ปี 63 กรรไกรเลาะเนื้อเยื่อ STEVEN SUOERCUT
56-048-02 ยืนยัน ปี63 กรรไกรเลาะเนื้อเยื่อ Metzenbaum Supercut
56-059-06 ยืนยันปี 63 ปากคีบจับหลอดเลือด Vascular Forceps
56-071-05 ยืนยันปี 63 คลิบหนีบเส้นเลือด Bulldog Clamps แบบ De Bekey
59-001-15 ยืนยัน ปี65 โต๊ะคร่อมเตียงมีล้อเลื่อน
59-005-13 ยืนยัน ปี 63 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ Adson forceps
59-007-01 ยืนยัน ปี 63 กรรไกรคชตัดไหม Operrating scissors
59-018-14 ยืนยัน ปี 63 ชุดปรับควบคุมการจ่ายออกซิเจนระบบไปป์ไลน์
59-035-13 ยืนยันปี63 ปาดคีบเนื้อเยื่อชนิดไม่ีเขี้ยวแบบ Adson
59-044-05 ยืนยัน ปี63 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ Crile-Wood
59-048-14 แก้ไข ปี65 ถ้วยไอโอดีน ขนาดความจุ 2 ออนช์
59-050-14 แก้ไข ปี65 ถ้วยไอโอดีน ขนาดความจุ 14 ออนช์
59-051-14 แก้ไข ปี65 ถาดสี่เหลี่ยมตื้น 9 นิ้ว
59-053-12 ยืนยัน ปี 63ที่ถ่างแผลใบถ่างชนิดปลายคมแบบ Senn-Mueller
59-054-12 ยืนยัน ปี63 ที่ถ่างแผลใบถ่างชนิดปลายไม่คมแบบ SENN-Mueller
59-170-14 ยืนยัน ปี 63 กล่องสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์พร้อมแผ่นซิลิโคนแบบมี 1ชั้น
59-171-14 ยืนยัน ปี63 กล่องสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์พร้อมแผ่นซิลิโคนแบบมี 2 ชั้น
59-178-04 ยืนยัน ปี 63 คีมขบกระดูกแบบ FERRIS-SMITH-KERRISON ขนาด 3 มิลลิเมตร ปลายทำมุม 90 องศา
59-179-04 ยืนยัน ปี 63 คีมจับกระดูกแบบ FERRIS-SMITH-KERRISON ขนาด 2 มิลลิเมตร ปลายทำมุม 45 องศา
59-180-04 (ยินยันปี 63)คีมจับกระดูกแบบ FERRIS-SMITH-KERRISON ขนาด 3 มิลลิเมตร ปลายทำมุม 45 องศา
60-002-13 (ยีนยัน ปี 63) ปากคีบเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว สำหรับทำแผล
60-007-01 (ยืนยันปี 63) กรรไกรตัเนื้อเยื่อ lris Scissors
60-010-05 แก้ไข ปี65 คีบจับเข็มเย็บแผลแบบ Derf
60-018-13 (ยืนยัน ปี63)ปากคีบจับเยื่อบุตาขาวแบบ Bishop-Harmon
60-084-05 (ยืนยัน 64) คีมสำหรับจับกระดูก (Bone holding forceps) (1)
60-106-12 ยืนยัน ปี65 เครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อที่จมูก ( MOD WIEN NASAL SPECULUM )
60-108-13 ยีนยัน ปี65 เครื่องมือคีบเนื้อเยื่อในโพรงจมูก แบบบาโยเนท ( JANSEN EAR AND NOSE DRESSING FORCEPS BAYONET )
60-111-01 ยืนยัน ปี65 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ ( STRABISMUS SCISSOR )
60-112-14 ยืนยัน ปี65 กระจกสำหรับส่องคอ ( LARYNGEAL MIRROS )
60-113-14 ยืนยัน ปี65 เครื่องมือสำหรับส่องตรวจหู ( EAR SPECULA )
60-114-09 ยืนยัน ปี65 เครื่องมือดูดของเหลวในช่องหู แบบบารอน ( BARON SUCTION CANNULLA )
61-010-13 ยืนยัน ปี65 เครื่องมือคีบและตัดเนื้อเยื่อในช่องหูแบบปากถ้วยความยาว 115 มิลลิเมตร ( HARTMANN EAR CUP FORCEPS 115 MM. )
61-013-09 ยืนยัน ปี65 เครื่องมือดูดของเหลวในโพรงจมูก ปลายปากเบอร์ 10 ( FRAZIER SUCTION CANNULA No.10 )
61-015-14 ยีนยัน ปี65 ไม้พันสำลี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ( MOD MARTIN COTTON APPLICATORS 1.2 MM. )
61-016-14 ยืนยัน ปี 65 เหล็กกดลิ้น ความยาว 17 เซนติเมตร ( TONGUE DEPRESSORS 17 CM. )
62-001-01 กรรไกรสำหรับตัดลวดแบบ Universal ปลายหุ้มด้วย Tungsten-Carbide
62-002-13 ปากคีมสำหรับจับริดสีดวงทวาร
62-003-14 เครื่องมือสำหรับยิงยางรัดสีดวงทวานหนัก
62-004-13 ปากคีบเนื้อเยื่อชนิดมีเขี้ยวแบบ ADSON DELICATE สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง
62-005-13 ปากคีมจับเนื้อเยื่ิิอชนิดเขี้ยวแบบ ADSON
62-006-13 ปากคีมเนื้อเยื่อชนิดไม่มีเขี้ยวแบบ ADSON
62-007-05 คีมจับเนื้อเยื่อ แบบ OCHSNER-KOCHER
62-008-05 แก้ไข ปี65 คีมจับหนีบห้ามเลือดแบบ HALSTED-MOSQUITO
62-009-12 ที่ถ่างแผลใบถ่างชนิดปลายแหลมคมแบบ Senn-Mueller
62-010-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Metzenbaum-Nelson Scissors
62-011-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Metzenbaum-nelson Scissors ปลายตรง ความยาว 28 เซนติเมตร
62-012-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Metzenbaum-Nelson Scissors
62-013-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Metzenbaum-Nelson Scissors
62-014-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Metzenbaum Scissors ปลายโค้งมน
62-015-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ lris Scissors ปลายตรง
62-016-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ lris Scissors ปลายโค้ง
62-017-05 คีมจับก๊อสหรือสำลีแบบตรง (Sponge Holding Forcaight)
62-018-14 ที่หยั่งแผลแบบปลายทั้งสองช้าง
62-019-09 หัวดูดของเหลวแบบ FRAZIER
62-020-14 แผ่นกดลิ้น ชนิดมีร่องกลาง
62-021-14 แผ่นกดลิ้น ชนิดไม่มีร่องกลาง
62-022-01 กรรไกรตัดเส้นเลือดแบบ De Martel
62-023-12 ที่ถ่างขยายหลอดเลือด
62-024-12 เครื่องมือสำหรับถ่างหัวใจ (Mitral Valve Retractor)
62-025-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Mlicro Scissors
62-026-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ (Lris Scissors)
62-027-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ MAYO (Dissecting Scissors) ปลายโค้ง
62-028-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ MAYO (Dissecting Scissors) ปลายตรง
62-029-01 กรรไกรตัดเนื้อ (METZENBAUM-NELSON sScissors)
62-030-01 กรรไกรตัดสายสะดือ
62-031-14 เข็มเย็บแผลแบบโค้งครึ่งวงกลม
62-032-05 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ CASTROVIEJO-JACOBSON
62-033-05 คีมจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ VASCULAR
62-034-05 คีมจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ RYDER
62-035-05 คีมจับเข็มเย็บแบบ MAYO-HEGAR ความยาว 160 มิลลิเมตร
62-036-05 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ (Needle Holder) ความยาว 180 มิลลิเมตร
62-037-05 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ (Needle Holder) ความยาว 200 มิลลิเมตร
62-038-05 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อชนิด Heavy pattern
62-039-05 คีมจับมดลูกแบบ Green-Armytage
62-040-05 คีมจับเนื้อเยื่อแบบชนิดมีเขี้ยว 5x6 ALLIS ความยาว 150 มิลลิเมตร
62-041-05คีมจับเนื้อเยื่อชนิดมีเข้ยว 5x6 แบบ ALLIS ความยาว 190 มิลลิเมตร
62-042-05 คีมจับเนื้อเยื่อชนิดมีเขี้ยว 5x6 แบบ ALLIS ความยาว 250 มิลลิเมตร
62-043-05 คีมจับลำไส้แบบ BABCOCK ความยาว 160 มิลลิเมตร
62-044-05 คีมจับลำไส้แบบ BABCOCK ความยาว 200 มิลลิเมตร
62-045-05 คีมหนีบจับศีรษะเด็ก แบบ WRIGLEY
62-046-14 เครื่องมือเกี่ยวเจาะก้อนเนื้องอกบนผนังมดลูก แบบ DOYEN เกลียวขนาดใหญ่
62-047-14 เครื่องมือเกี่ยวเจาะก้อนเนื้องอกบนผนังมดลูก แบบ DOYEN เกลียวขนาดเล็ก
62-048-14 ตะแกรงสแตนเลสสี่เหลี่ยมลึก
62-049-14 ที่ขูดมดลูกชนิด RECAMIER
62-050-12 ที่ถ่างแผล แบบ RICHARDSON-EASTMAN
62-051-12 ที่ถ่างแผลแบบ SIMON
62-052-12 ที่ถ่างแผลแบบ DEAVER
62-053-18 ที่ถ่างแผลแบบ DEAVER ขนาดใบถ่างกว้าง 38 มิลลิเมตร
62-054-12 ที่ถ่างหน้าท้องแบบ HARRINGTON
62-055-12 ที่ถ่างหน้าท้องแบบ ST.MARKS
62-056-12 ที่ถ่างแผลใบถ่างชนิดปลายคมแบบ Senn-Mueller
62-057-12 ที่ถ่างแผลใบถ่างชนิดปลายไม่คมแบบ Senn-Mueller
62-058-12 ที่ถ่างปากช่องคลอดชนิด KRISTELLER ใบถ่างแบบ ขนาด 85x26 มิลิเมตร
62-059-12 ที่ถ่างปากช่องคลอดชนิด KRISTELLER ใบถ่างโค้ง ขนาด 80x30 มิลลิเมตร
62-060-01 กรรไกรตัดเส้นเลือดแบบ Hegemann Scissors
62-060-12 ที่ถ่างปากช่องคลอดชนิด KRISTELLER ใบถ่างโค้ง ขนาด 110x30 มิลิเมตร
62-061-12 ที่ถ่างปากช่องคลอดชนิด KRISTELLER ใบถ่างโค้ง ขนาด 110x36 มิลิเมตร
62-062-14 ที่ปัดถ่างเนื้อเยื่อ
62-063-13 ปากคีมเนื้อเยื่อชนอด Micro Forceps
62-064-13 ปากคีมจับเส้นเลือดแบบ DE BAKY
62-065-14 พวงเครื่องมือแบบ MAYO
62-066-13 ปากคีมจับเส้นเลือด DE BAKEY
62-067-01 กรรไกรตัดไหม (Standars Scissors) ปลายมน
62-068-05 คีมสำหรับจับในการทำหัตถการ
62-069-01 กรรไกรตัดเส้นเลือดแบบ Hegemann Scissors
62-070-01 กรรไกรตัดเส้นเลือดแบบ Pott-Smith Scissors
62-071-14 เข็มดูด HEPARIN
62-072-05 คลิปหนีบเส้นเลือด
62-073-14 กล่องบรรจุเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในกระบวนการทำให้ปราศจากเขื้อ
62-074-14 เก้าอี้นั่งตรวจผ่าตัดสำหรับแพทย์ระบบโช๊คอัพแก๊ส ปรับระดับสูงต่ำโดยใช้เท้าปรับ
62-075-13 เครื่องมือจับคีบชิ้นเนื้อบริเวณผนังกั้นจมูก
62-076-01 กรรไกรตัดผนังกั้นจมูก
62-077-14 ด้ามจี้้ห้ามเลือดสำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท
62-078-14 อุปกรณ์ใช้ในการเลาะเนื้อเยื่อปลายปากเรียวเล็ก
62-079-14 เครื่องมือจับและปลดคลิปหนีบเส้นเลือดและเนื้อเยื่อลำไส้ในช่องท้อง
62-080-14 แผ่นสำหรับรองศีรษะ
62-081-14 หัวดูดของเหลวแบบ POOLE
62-082-05 คีมจับเย็บเส้นเลือด
62-083-13 ปากคีมจับเนื้อเยื่อ
62-085-14 เครื่องมือเกี่ยวเนื้อเยื่อแบบปลายตุ่ม
62-086-14 ยืนยัน ปี65 ถาดใส่เครื่องมือ ( Instrument Tray )
62-087-05 เครื่องมือดูดของเหลวปลายโค้ง
62-088-05 เครื่องมือจับเข็มเย็บแผล
62-089-05 เครื่องมือจับเข็มเย็บแผล ยาว 13 เซนติเมตร
62-090-14 ด้ามมีด เบอร์ 3
62-091-14 เครื่องมือยกเนื้อเยื่อในโพรงจมูก
62-092-14 ยืนยัน ปี 65 เครื่องมือขูดแผล ชนิดปลายสองด้าน ( Volkmann Bone curette double end )
62-093-14 อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด
62-094-14 เครื่องมือสำหรับเลาะกระจกตาแบบ BONFADINI DALK SPATULA
62-095-14 เครื่องมือสำหรับเลาะกระจกตาแบบ DALK CORNEAL DISSCTOR
62-096-14 เครื่องมือสำหรับเลาะกระจกแบบ ROSENWASSER DALK TRISECTOR ชนิดปลายเอียงหักมุม
62-097-14 หัวเข็มแบบ DALK AIR INJECTION ปลายกลม
62-098-14 หัวเข็มแบบ ROSENWASSER DALK CANNULA ปลายแบน แบบ COBRA-SHAPE-TIP
 

แชร์ข่าวนี้ :
Top