Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ดาวน์โหลด สำเนาคุณลัษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไป 2554 - 2566

โพสต์เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 21:54:20 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 3489 ครั้ง

Spec ปี2554 ยืนยัน ปี2564
11-54 (ยืนยันและแก้ไข) เครื่องชั้งไฟฟ้า (จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง) 
Spec ปี2555 ยืนยัน ปี2565
64-55 แก้ไข ปี65 เครื่องกระตุ้นกลืน
Spec ปี2556 ยืนยัน ปี2562-2564
10-56 แก้ไข ปี64 เครื่องดึงคอดึงหลังโดยอัตโนมัติ 
31-56 ยืนยัน ปี 62 เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ
64-56 แก้ไข ปี 63 เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อกเวฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
Spec ปี2557 ยืนยัน ปี2564
17-57 ยืนยัน ปี64 เครื่องกรอกระดูกและฟันสำหรับรากเทียม 
18-57 ยืนยัน ปี64 เครื่องกรอกระดูกและฟัน 
Spec ปี2558 ยืนยัน ปี 2562-2565
14-58 แก้ไข ปี64 เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า 
29-58 ยืนยัน ปี65 เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง 
30-58 แก้ไข 62 ยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง
39-58 ยืนยัน 63 เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร 
50-58 ยืนยัน 63 เครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง 
Spec ปี2559 ยืนยัน ปี2562-2564
7-59 แก้ไข 62 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร 
12-59 แก้ไข63 เครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการรักษา
51-59 ยืนยัน63 ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ 
83-59 แก้ไข63 ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม 
94-59 แกไข64 เครืองวัดความดันโลหิตและขีพจรอัตโนมัติ ชนิดแขนสอด 
104-59  ยืนยัน64 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้ 
Spec ปี2560 ยืนยัน ปี2563-2565
6-60 แก้ไข ปี 63 เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรก 
10-60 แก้ไข ปี65 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น 
20-60 แก้ไข ปี64 ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุรภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียสขนาด 2 ประตู พร้อมเครื่องบันทึกอุณหภูมิต่อเนื่องอัตโนมัติ 
Spec ปี2561 ยืนยัน ปี65
24-61 ยืนยัน ปี 65 เครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ 
Spec ปี2562
1-62ระบบบันทึกติดตามอุณหภูมิและแจ้งเตือนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
2-62 เครื่องตรวจประเมินหัวด้วยคลื่นเสียความ
3-62เครื่องไตเทียม
4-62เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสีหน้ากว้างสำหรับกระดาษขนาด A0
5-62ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สเอทิลีน ออกไซด์แบบถาวร 
6-62รถเข็นเก็บอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency Cart) 
7-62ชุดปรับอัตราการไหลออกซิเจนพร้อมวาล์วแรงดันสูง 
8-62กล้องส่องตรวจในโพรงจมูก กล้องส่องตรวจ 0 องศา ขนาด 2.7 มิลลิเมตร ความยาว 110 มิลลิเมตร
9-62กล้องส่องตรวจในโพรงจมูก กล้องส่องตรวจ 30 องศา ขนาด 2.7 มิลลิเมตร
10-62กล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ พร้อมเครื่องกำเนิดแสง 
11-62รถเข็นจัดแจกยา
12-62ชุดศัลยกรรมผ่าตัดหลอดลม
13-62เครื่องศัลยกรรมกระดูกระบบอัลตร้าโซนิค 
14-62เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ฟันในช่องปาก ชนิดติดผนัง
15-62เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของแขน
16-62ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตสำหรับห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
17-62เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น
18-62เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับฟอกเลือด
19-62รถเข็นไฟฟ้าสำหรับขนส่งเวชภัณฑ์
20-62ตู้แช่แข็งแบบฝาทึบ แบบยืน
21-62เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม
22-62เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
23-62เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด
24-62เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน
25-62เครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ ด้วยคลื่นความถี่สูง
26-62กล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ แบบพกพา
27-62ชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะระบบไปป์ไลน์
28-62ชุดปรับควบคุมการจ่ายของออกซิเจนระบบไปป์ไลน์ ชนิดสองทาง
29-62ไฟส่องตรวจและผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ
30-62เครื่องสร้างความถี่วิทยุสำหรับการผ่าตัด 
31-62เครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ
32-62ชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องหู คอ และโพรงจมูก
33-62เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินระดับก้านสมองในเด็ก 
Spec ปี2563 ยืนยัน ปี2564
1-63 ถังออกซิเจน ขนาด 0.6 คิว
2-63 เครื่องดูดของเหลวและเสมหะแบบเคลื่อนย้ายได้
3-63 แก้ไขปี 64  เครื่องวัดความดันโลหิต ชีพจร และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบเคลื่อนย้ายได้
4-63 เครื่องตัดชื้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ
5-63 ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ ควบคุมอุณหภูมิชนิด 1 ประตู
6-63 รถเข็นสำหรับอุปกรณ์ดมยาสลบ
7-63 เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค GC-FID Dual Column 
8-63 เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพพื้นฐาน
9-63 เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดศักยภาพสูง (Echocardiography)
10-63 ชุดกล้องติดตามรถพยาบาลระบบพิกัดดาวเทียม
11-63 ชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด
12-63 เครื่องฝึกและตรวจประเมิน ระบบประสาทและการทรงตัว
13-63 แก้ไข ปี64 Digital Portable X ray 
14-63 เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
15-63 เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดซับซ้อน
16-63 เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย พร้อมส่งผลวิเคราะห์แบบรวมศูนย์ได้ (Exercise Stress Test)
17-63 ตู้เย็นเก็บพลาสมาแช่แข็ง –๓๐ องศาเซลเซียส
18-63 อ่างน้ำควบคุมอุณภูมิ (Water Bath)
19-63 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาด A๓,A๔
20-63 (แก้ไข) ปี64 เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
22-63 ชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 65 นิ้ว
23-63 เตียงผ่าตัด สำหรับการผ่าตัดทางจักษุ
24-63 กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา พร้อมชุดผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดภาพ
25-63 เครื่องกวนสารขนาด ๒๐ ลิตร (Overhead Stirrer)
26-63 เครื่องจัดและจ่ายยาอัตโนมัติ 
27-63 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิระบบปิด
28-63 เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน 
29-63 เครื่องตรวจเส้นประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ
30-63 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร 
31-63 เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนม้ติ
32-63 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Full-Endoscople spine)
33-63 เครื่องติดฉลากภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจเพื่อจำแนกแบบอัตโนมัติ
34-63 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์ 
35-63 กล่องพร้อมเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
36-63 เครื่องสำหรับดูดไขมัน ปั่นแยกไขมัน และเก็บไขมัน สำหรับเก็บเนื้อเยื่อไขมันที่มีความบริสุทธิ์สูง
 

แชร์ข่าวนี้ :
Top