Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม จะทำการปิดเส้นทางเดิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

โพสต์เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา 18:55:31 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 762 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน เนื่องจากจะมีการรื้อถอนทางสัญจร บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม จะทำการปิดเส้นทางเดิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้ :
Top