Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เปิดรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ (ประเภทสามัญ - สมทบ )

โพสต์เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2565 เวลา 09:25:08 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 820 ครั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานตำรงจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ (ประเภทสามัญ - สมทบ ) เพื่อเปิดโอกาสให้ ข้าราชการตำรวจ และคู่สมรส ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก หรือเพราะสมัครไม่ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ จากเหตุอายุราชการเกิน 5 ปี หรือคู่สมรสที่มีอายุตัวเกิน 45 ปี (แต่ต้องไม่เกิน 55 ปี) ได้มีโอกาสสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

ระยะเวลาการรับสมัคร 1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2205-2544 , 02-2205-2545 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ : www.chapanakit-rep.org

Facebook : การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แชร์ข่าวนี้ :
Top