Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

คุณภณิตา เลิศพรเจริญ และคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์

โพสต์เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 02:30:27 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 903 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คุณภณิตา เลิศพรเจริญ และคณะ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจการศูนย์มิตรอาทร โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top