Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

การได้รับสาร THC จากกัญชาเข้าสู่ร่างกายสามารถเกิดผลต่อ "ระบบจิตประสาท"

โพสต์เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 22:50:19 | มุมสุขภาพ (Health Update)

  • 526 ครั้ง

 

#กัญชา #กัญชง #สารTHC #ระบบจิตประสาท #อาการทางจิต การได้รับสาร THC จากกัญชาเข้าสู่ร่างกายสามารถเกิดผลต่อ "ระบบจิตประสาท...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เมื่อ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2022

แชร์ข่าวนี้ :
Top