Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อพิจารณารับรางวัล นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565 เวลา 09:35:47 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 816 ครั้ง

คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนและฝึกอบรมงานวิจัย โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศหรือสากล ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2565 ส่งได้มากกว่า 1 ฉบับ/รายการ เพื่อพิจารณารับรางวัล “นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลตำรวจ”

สามารถส่งผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ E-mail : pghresearchday@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ word, jpeg, pdf ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สอบถามเพิ่มเติม 02-207-6000 ต่อ 6137 ในวันและเวลาราชการ

แชร์ข่าวนี้ :
Top