Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis)

โพสต์เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 12:30:00 | มุมสุขภาพ (Health Update)

  • 672 ครั้ง

#โรคลิชมาเนีย #โรคจากสัตว์สู่คน #Leishmaniasis โรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis) ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022

แชร์ข่าวนี้ :
Top