Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญผู้รับบริการ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจทุกท่าน ดาวโหลดแอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 9 หรือ 10

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 09:49:45 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 836 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญผู้รับบริการ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจทุกท่าน ดาวโหลดแอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 9 หรือ 10 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 เพื่อเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันได้สมบูรณ์ โดยใช้งานควบคู่กับตู้คีออส ตั้งอยู่ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โดยให้บริการระบบคิวห้องตรวจโรคศัลยกรรม และห้องตรวจอายุรกรรม

แชร์ข่าวนี้ :
Top