Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา ดูนัดหมาย และกดรับคิวตรวจผ่าน แอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

โพสต์เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 16:18:01 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 2572 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา ดูนัดหมาย และกดรับคิวตรวจผ่าน แอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 9 หรือ 10 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 เพื่อเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันได้สมบูรณ์ และให้บริการกดรับคิวตรวจผ่านตู้คีออส โดยตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 ให้บริการระบบคิว ตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น ได้แก่
▪️ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
▪️ห้องตรวจอายุรกรรม
▪️ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์

แชร์ข่าวนี้ :
Top