Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศเรื่อง ทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ขาดการติดต่อปี พ.ศ. 2553 และเวชระเบียนผู้ป่วยในที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลตำรวจในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 หากท่านมีความประสงค์จะเก็บสำเนาประวัติการรักษา กรุณาติดต่อฝ่ายเวชระเบียน

โพสต์เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 11:06:43 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 663 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศเรื่อง ทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ขาดการติดต่อปี พ.ศ. 2553 และเวชระเบียนผู้ป่วยในที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลตำรวจในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 หากท่านมีความประสงค์จะเก็บสำเนาประวัติการรักษา กรุณาติดต่อฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2207-6269

แชร์ข่าวนี้ :
Top