Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2558

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558 เวลา 00:00:00 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 6039 ครั้ง

1-58 เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวสำหรับแขนและขา

2-58 เครื่องสั่นปอด

3-58 เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยความถี่คลื่นวิทยุระบบ ๒ ความถี่

4-58 โต๊ะบริหารขาและเข่า

5-58 ลู่สำหรับฝึกเดิน-วิ่งด้วยไฟฟ้า

6-58 วงล้อบริหารไหล่และแขน

7-58 ชุดออกกำลังกายแบบแขวน

8-58 ชุดน้ำหนักลูกเหล็ก ,ถุงทราย

9-58 ชุดรอกพร้อมน้ำหนักแบบยึดติดผนัง

10-58 ตู้เย็นเก็บโลหิตขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ คิวบิกฟุต

11-58 ตู้เย็นเก็บพลาสม่าแช่แข็งนาดไม้อยกว่า ๒๐ คิวบิกฟุต

12-58 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย( CCTV )

13-58 เครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดใช้แบตเตอรี่และไฟฟ้า

14-58 เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า

15-58 เครื่องช่วยพยุงฝึกเดินแบบปรับได้

16-58 เตียงผ่าตัดปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

17-58 เครื่องชั่งน้ำหนักรถเข็นผู้ป่วย

18-58 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรมชนิดสีแบบฟลูลี่ดิจิตอลที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS ได้

19-58 ชุดปรับความดันเครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์พร้อมขวดรองรับ

20-58 ที่นอนลมช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

21-58 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบ(Computerized Tomography with Continuous Multi Slides Spiral Scan)

22-58 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ

23-58 เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือด

24-58 กล้องจุดทรรศน์ชนิด ๒ กระบอกตา แบบหลอด LED

25-58 เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดดัชนีมวลกาย ชนิดดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง

26-58 เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม เพื่อใช้ในการส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

27-58เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ( General Radiography ) แบบCeiling พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล รวมระบบรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยารองรับรังสีวิทยาทางไกล(PACS and RIS with Teleradiology

28-58 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด วัดความดันโลหิต และวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก

29-58 เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง

30-58 ยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง

31-58 ชุดเครื่องสลายเนื้องอกในสมองและตับ

32-58 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กแบบดิจิตอล

33-58 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ( PULSE OXIMETER )

34-58 เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา ( Syringe Pump )

35-58 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบสำหรับตรวจวินิจฉัยและชันสูตรศพ

36-58 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดรับภาพชนิดไร้สายระบบดิจิตอล

37-58 ชุดเครื่องมือห่วงสำหรับดึงไหมพร้อมตัวถ่างขยาย (Suture Ring Retractor)

38-58 อุปกรณ์จับกล้องสำหับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดแผลเล็ก (Endoscope Holder for Minimally Invasive Surgery)

39-58 เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร

40-58 เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ

41-58 เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด และศีรษะของทารกแรกเกิดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

42-58 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตรพร้อมความถี่สูงสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม(HIGH FREQUENCY OSCILLATORY INFANT VENTILATOR)

43-58 กล้องตรวจภายในลูกตา (Slit Lamp) พร้อมกล้องถ่ายรูป และจอมอนิเตอร์

44-58 เครื่องกระตุกหัวใจและกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจและตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด

45-58 เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะเคลื่อนย้าย

46-58 ตู้สำหรับเตรียมปฏิกิริยาซีอาร์ ( PCR CABINET )

47-58 ตู้แช่แข็งชนิดควบคุมอุณหภูมิ -๔๐ องศาเซลเซียส

48-58 เครื่องสำรวจปริมาณรังสี (Survey Meter)

49-58 โคมไฟผ่าตัดเล็กแบบ LED ชนิดล้อเลื่อน

52-53 (reused ๒๘เมย๕๘)  เครื่องพิมพ์บัตร

50-58 เครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง

51-58 ยูนิตทำฟัน

52-58 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์

53-58 เครื่องเอกเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยว

54-58 โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดตั้งพื้นมีล้อขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 40,000 ลักซ์

55-58 โคมไฟฝ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน

56-58 เครื่องเขย่าตะกอน

57-58 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ

58-58 เตียงสังเกตอาการและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

59-58  เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top