Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวปลอม เรื่อง ยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโควิด 19 ได้

โพสต์เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 09:55:35 | มุมสุขภาพ (Health Update)

  • 622 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) เผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโควิด 19 ได้

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโควิด 19 ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการบอกต่อข้อมูลว่ายาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโควิด 19 ได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายา Ivermectin ยังมีข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถสรุปถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 และยังไม่สามารถกำหนดแนวทางการใช้ยา Ivermectin ในการรักษาโรคติดเชื้อวิด 19 ได้

ทั้งนี้ โรคติดเชื้อโควิด 19 เกิดจากเชื้อไวรัส Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARs-CoV-2) และยา Ivermectin เป็นยาที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจากหนอนพยาธิตัวกลม แต่ยังไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด โดยองค์การอนามัยโลกให้ใช้เฉพาะการศึกษาวิจัยทางคลินิกกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยา Ivermectin ยังมีข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถสรุปถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 และยังไม่สามารถกำหนดแนวทางการใช้ยา Ivermectin ในการรักษาโรคติดเชื้อวิด 19 ได้

แชร์ข่าวนี้ :
Top