Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565

โพสต์เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2566 เวลา 10:14:47 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 7861 ครั้ง

คำสั่ง ตร. ที่ 23/2566 ลงวันที่ 13 ม.ค.66 (ระดับ รอง ผบก.)

คำสั่ง ตร. ที่ 24/2566 ลงวันที่ 13 ม.ค.66 (สับเปลี่ยนหมุนเวียน ระดับ ผกก.)

คำสั่ง ตร. ที่ 25/2566 ลงวันที่ 13 ม.ค.66 (สับเปลี่ยนหมุนเวียน ระดับ ผกก.)

คำสั่ง ตร. ที่ 26/2566 ลงวันที่ 13 ม.ค.66 (เลื่อนขึ้น ระดับ ผกก.)

คำสั่ง ตร. ที่ 52/2566 ลงวันที่ 23 ม.ค.66

คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 81/2566 ลง 31 ม.ค.66 (ระดับ รอง ผกก.และ สว. ภายใน)

คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 82/2566 ลง 31 ม.ค.66 (ระดับ รอง ผกก. และ สว. เข้ามา)

คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 83/2566 ลง 31 ม.ค.66 (เลื่อนไหล (สบ 3))

คำสั่ง รพ.ตร. ที่ 84/2566 ลง 31 ม.ค.66 (เลื่อนไหล (สบ 2)) 

แชร์ข่าวนี้ :
Top