Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

มลพิษทางอากาศ PM 2.5

โพสต์เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 เวลา 09:54:05 | มุมสุขภาพ (Health Update)

  • 325 ครั้ง

 

#ฝุ่น #มลพิษทางอากาศ #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #PM25 มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023

แชร์ข่าวนี้ :
Top