Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.วาระเดือนเมษายน

โพสต์เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2566 เวลา 18:35:32 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 7946 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.231/613 ลง 10 ก.พ.66

ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผบช.

ระดับ รอง ผบช.

ระดับ ผบก.

ระดับ รอง ผบก.

หมายเหตุ  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 7 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

แชร์ข่าวนี้ :
Top