Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมโดย พระธรรมวชิรเมธี ศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม

โพสต์เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 09:39:34 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 508 ครั้ง

คณะกรรมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมโดย พระธรรมวชิรเมธี ศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ในหัวข้อ

“สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตบริการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top