Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

คลินิกรุ่งอรุณ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 5.00-8.00 น. ณ ห้องตรวจคลินิกพิเศษ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 4

โพสต์เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 เวลา 10:21:55 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1592 ครั้ง

กลุ่มออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ คลินิกรุ่งอรุณ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 5.00-8.00 น. ณ ห้องตรวจคลินิกพิเศษ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ ติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-6000 ต่อ 10478-9 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.

แชร์ข่าวนี้ :
Top