Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

คุณณิชมน สีโท และคุณนภาพร วัฒนโอภาส มอบอาหารให้กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 09:29:50 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 414 ครั้ง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 คุณณิชมน สีโท และคุณนภาพร วัฒนโอภาส มอบอาหารให้กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 150 กล่อง โดยมี พันตำรวจเอกหญิง คนึงนิจ สิงห์ไกร พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าว ประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top