Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต)

โพสต์เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 เวลา 13:03:50 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 318 ครั้ง

คณะกรรมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) ในหัวข้อ “การสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตบริการ ตามแนวทางพุทธศาสนา” บรรยายโดย พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top