Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างสมาธิ ตามแนวทางของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม

โพสต์เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 เวลา 09:51:28 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 295 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างสมาธิ ตามแนวทางของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม บรรยายโดย พระอาจารย์ ชาญชัย สุธมโม สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ณ ศูนย์สมาธิ อาคารศรีนครินทรว์รานุสรณ์ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top