Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เกี่ยวกับประกาศ ก.ต.ช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ด้าน

โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2566 เวลา 15:46:10 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 247 ครั้ง

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เกี่ยวกับประกาศ ก.ต.ช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ด้านคือ 
-ด้านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-ด้านกฎหมาย 
-ด้านการพัฒนาองค์กร
-ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในประเด็นของอำนาจหน้าที่ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานด้านสื่อสารองค์กร

แชร์ข่าวนี้ :
Top