Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเผ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ ชุด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 16:25:00 | ข่าวประกวดราคา

  • 150 ครั้ง
แชร์ข่าวนี้ :
Top