Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566 เวลา 09:23:07 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 206 ครั้ง

คณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา ๑ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๒๐ โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top