Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา pitavastatin 2 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 09:41:05 | ข่าวประกวดราคา

  • 104 ครั้ง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา pitavastatin 2  mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. ร่าง เอกสาร ประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3. ร่าง คุณลักษณะเฉพาะ (1)  (2)  (3)
4. ร่าง ขอบเขตของงาน

แชร์ข่าวนี้ :
Top