Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมา ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2566

โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 10:14:56 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 3300 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.231/2915 ลง 27 ก.ค.66

ระดับ รอง ผบ.ตร.

ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผบช.

ระดับ รอง ผบช.

ระดับ ผบก.

ระดับ รอง ผบก. (1), (2), (3)

หมายเหตุ  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 15 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

แชร์ข่าวนี้ :
Top