Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 15:50:31 | ข่าวประกวดราคา

  • 125 ครั้ง

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวด

ร่างขอบเขตงานและราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

แชร์ข่าวนี้ :
Top