Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 16:08:15 | ข่าวประกวดราคา

  • 142 ครั้ง

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวด

ร่างขอบเขตงาน ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ

แชร์ข่าวนี้ :
Top