Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) “โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง

โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2566 เวลา 16:59:00 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 244 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) นำคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) “โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ในการนี้ คุณเพ็ชรี รัตนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองระดับ 10 และคณะ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจเอก ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ นายแพทย์ (สบ 5) / หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ และคณะให้การต้อนรับ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top