Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจและประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม”

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566 เวลา 23:15:59 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 269 ครั้ง

คณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจและประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม” ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top