Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin 2 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2566 เวลา 15:21:02 | ข่าวประกวดราคา

  • 126 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin 2 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ประกาศ
2. เอกสารประกวดราคา
3. คุณลักษณะเฉพาะของยา (1)    (2)   (3)
4. ขอบเขตของงาน

แชร์ข่าวนี้ :
Top