Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ CT๒๐๓๑๐๙ สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น M๓๗๕z จำนวนการพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๑๒๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2566 เวลา 15:05:03 | ข่าวประกวดราคา

  • 101 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ CT๒๐๓๑๐๙ สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น M๓๗๕z จำนวนการพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๑๒๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ/เอกสารประกวด

คุณลักษณะ/ร่างขอบเขต/ราคากลาง

แชร์ข่าวนี้ :
Top