Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประชุมวิชาการประจำปี กลุ่มงานโภชนาการ เรื่อง“บทบาทของนักกำหนดอาหารต่อการส่งเสริมโภชนาการเชิงรุก และการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ”

โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 เวลา 13:59:11 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 151 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 7) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจตรีหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 7) เปิดการประชุมวิชาการประจำปี กลุ่มงานโภชนาการ เรื่อง“บทบาทของนักกำหนดอาหารต่อการส่งเสริมโภชนาการเชิงรุก และการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ” โดยมี ว่าที่พันตำรวจเอกหญิง พิลาสินี ชปารังษี โภชนากร(สบ 4) กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ปตท. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top