Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

รับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงานในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 ตำแหน่ง

โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เวลา 17:50:59 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

  • 535 ครั้ง

รับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงานในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยรายละเอียดมีคุณสมบัติและข้อมูลดังนี้
1.ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
3.มีความขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา 
4.ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 207 6268
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :
Top