Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2559

โพสต์เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2559 เวลา 14:44:11 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 6502 ครั้ง

1-59  ตู้เก็บเสียงสำหรับตรวจการได้ยินชนิดสำเร็จรูป

2-59  เครื่องตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง

3-59  เครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยินทางคลินิก

4-59  เตียงทำคลอดชนิดปรับด้วยไฟฟ้า

5-59  เตียงตรวจผู้ป่วยและหัตถการผู้ป่วยทางสูตินรีเวชกรรมชนิดปรับด้วยไฟฟ้า

6-59  เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ 

7-59  เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร

8-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเล็ก

9-59  เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิของเบาะนอน  

10-59  เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยชีวิต

11-59  เครื่องตรวจสารพิษด้วยเทคนิค LC-MS/MS 

12-59  เครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการรักษา

13-59   เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

14-59  เครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า

15-59  เครื่องวิเคราะห์การลงน้ำหนักของเท้า 

16-59  ชุดเครื่องมือส่องตรวจในโพรงมดลูกพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ Full HD

17-59  ตู้อบเด็กพร้อมเครื่องให้ความอบอุ่น

18-59  เครื่องตรวจวัดบิลลิรูบินในเลือดทารกแรกเกิด 

19-59  เครื่องวัดพลังงานความเข้มแสงของเครื่องส่องไฟสำหรับแก้ภาวะตัวเหลืองของทารก

20-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแขน

21-59  ชุดเครื่องมือศัลยกรรมตกแต่ง

22-59  เครื่องตรวจจอประสาทตาทางอ้อม ชนิดมองสองตาแบบไร้สาย

23-59  เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ

24-59  สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่

25-59  ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ

26-59  ตู้อบเลี้ยงเชื้อปรับอุณหภูมิได้ ชนิด CO2

18-52  เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบจากลมหายใจ

27-59  เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบอิเลคโทรไฮดรอลิค สำหรับห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม

28-59  เครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ

29-59  ระบบเฝ้าติดตามการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

30-59  เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

31-59  โคมไฟสำหรับทำคลอดชนิดแขวนเพดาน

32-59  เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

33-59  เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

34-59  โคมไฟส่องตรวจชนิด LED

35-59  เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบเอกซเรย์ได้ สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต

36-59  เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้ำหนักได้ สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต

37-59  ตู้แช่แข็ง-80 องศาเซลเซียส

38-59  เครื่องช่วยชีวิตเด็กชนิดควบคุมความดัน

39-59  โคมไฟผ่าตัดเล็กแบบ LED ชนิดติดเพดาน

40-59  เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

44-53 reused  ชุดอุปกรณ์ประจำห้องผ่าตัด

41-59  เครื่องนับเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ

42-59  ชุดเครื่องมือจับกระดูกขนาดเล็ก

43-59  ชุดเครื่องมือใส่เหล็กดามกระดูกขนาดเล็กและสกรูขนาดเล็ก

44-59  เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก

45-59  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรมชนิดสีแบบ
          สองมิติที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS ได้

46-59  เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด

47-59  เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยชีวิตขั้นสูง

48-59  เครื่องช่วยคลอดด้วยระบบสุญญากาศ

49-59  เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

50-59  เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดแกนเตียงแบบคอลัมน์

51-59  ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 C พร้อมระบบแจ้งเตือนและเครื่อง
          บันทึกอุณหภูมิต่อเนื่องอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง

52-59  รถเข็นไฟฟ้าแบบนั่ง สำหรับการขนยา

53-59  เครื่องวัดความดันโลหิต ชีพจร และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

11-55 reused  เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า

54-59  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี

55-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน

56-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดพิเศษทางหน้าท้อง

57-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

58-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดขูดมดลูก

59-59  เครื่องเลเซอร์สลายนิ่วชนิดโฮลเมี่ยม

60-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน

61-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด

62-59  ชุดเครื่องมือผ่าตัดมะเร็งนรีเวช

63-59  ตู้อุ่นน้ำเกลือ

64-59  เครื่องจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น

65-59  โคมไฟเย็บแผลชนิดเคลื่อนย้ายได้

66-59  โคมไฟผ่าตัดเล็กแบบ LED ชนิดติดเพดานสำหรับสูตินรีเวชกรรม

67-59  โคมไฟส่องตรวจภายในชนิดติดผนัง

68-59  เครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง

69-59  เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบแขวนเพดานพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ ๒ ชุด

70-59  เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบแขวนเพดานพร้อมระบบต่อภาพแนวยาวอัตโนมัติ

71-59  เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตร

72-59  เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

73-59  ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

74-59  เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (PULSE OXIMETER)

75-59  ตู้อบแผ่นพลาสติกด้วยอินฟราเรด

76-59  โต๊ะประกอบงานพร้อมชุดปากกาจับชิ้นงาน

77-59  เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ

78-59  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  ( น้ำร้อน-น้ำเย็น)

79-59  ตู้แช่แข็ง(Freezer) -20 C

80-59  เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง

81-59  เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

82-59  เครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ

83-59  เครื่องวัดบิลิรูบินในเลือดผ่านทางผิวหนัง

84-59  ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

85-59  เครื่องดูดเสมหะรวมขวดใส่ของเหลวชนิดยึดติดกับราง

86-59  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ( Autoclave)

87-59 เครื่องเลเซอร์ชนิด Q-switch ND YAG

88-59 เครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ

89-59 เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ

90-59 เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

91-59 รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับสำหรับขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องผ้า หรืออาหาร

92-59 เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนโลหิต

93-59 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่ใช้สารปรอท

94-59 เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติชนิดแขนสอด

95-59 เครื่องติดตามสัญญาณชีพพื้นฐาน

96-59 เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย

97-59 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง

98-59 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography)

99-59 เครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน

100-59 เครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดานขนาดเล็ก

101-59 เครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ

102-59 เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

103-59 เครื่องย้ายรากผม

104-59 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้อัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง

105-59 เครื่องปรับผสมอากาศ

106-59 อุปกรณ์ป้องกันลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน

107-59 เครื่องอ่านข้อมูล_ตรวจสอบข้อมูล

108-59 เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียง

109-59 ตู้อุ่นผ้าสำหรับหอผู้ป่วยเกด็กทารกแรกเกิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top