Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

รรท.พตร. พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์, กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู, วิทยาลัยพยาบาล, กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว, กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด, กลุ่มงานผู้ป่วยนอก เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการสนับสนุนของผู้บริหาร

โพสต์เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 เวลา 23:11:38 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 2947 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ :
Top