Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

พล.ต.ต.วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล เป็นผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจ รับโล่รางวัล "สถานพยาบาลในดวงใจ"

โพสต์เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:02:16 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 3882 ครั้ง

ด้วยสำนักงานประกันสังคม จัดโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม และความร่วมมือที่มีให้กันเสมอมา

พล.ต.ต.วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล เป็นผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจ รับโล่ราง "สถานพยาบาลในดวงใจ" ในพิธีมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital บน 20 กันยายน 2016

แชร์ข่าวนี้ :
Top