Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื่อ จัดการอบรมเชิงปฏิบััติการ เรื่อง "โรงพยาบาลตำรวจร่วมใจทำความสะอาดมือ" (Hand Hygiene campaign)

โพสต์เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 13:51:32 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 2365 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ :
Top