Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 14:28:11 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 7253 ครั้ง

1-60 ชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าตัด

2-60 เครื่องเลเซอร์ Long Pulse Nd  YAG Laser และ Erbium  YAG Laser

3-60 เครื่องให้อาหารทางสายยางอัตโนมัติ

4-60 ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบปรับโค้งงอส่วนปลายได้ชนิดวีดีทัศน์ความละเอียดสูง

5-60 ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์)

6-60 เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ชนิดควบคุมความดันและปริมาตร

7-60 เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย

8-60 ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย

9-60 สว่านลมศัลยกรรมขนาดเล็ก

10-60 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Doppler)

11-60 เครื่องล้าง อบแห้ง และทำลายเชื้ออัตโนมัติ

12-60 เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มขนาดเล็ก

13-60 เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

14-60 ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

15-60 เตียงผ่าตัดด้านตา

16-60 ชุดพยุงการฝึกเดินและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดติดตั้งกับเพดานแบบ ๒ ทิศทาง

17-60 ระบบขนส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

18-60 เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องเฝ้าระวังฯ

19-60 ชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและสมอง

20-60 ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 c ขนาด 2 ประตู

21-60 ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบการไหลเวียนของโลหิตและผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

22-60 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

23-60 เครื่องตรวจเส้นประสาทส่วนปลายและหลอดเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง

24-60 เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)

25-60 อุปกรณ์ประเมินกำลังกล้ามเนื้อและประสาทรับความรู้สึกของมือ

26-60 ชุดประเมินและฝึกความคล่องแคล่วของมือ

27-60 ชุดประเมินผู้ป่วยทางกิจกรรมบำบัด

28-60 ชุดวัดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพและระบบประสาทBiofeedback_Neurofeedback

29-60 เครื่องอัตโนมัติสำหรับการตรวจสารทางชีวเคมีในเลือด

30-60 เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

31-60 เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ

32-60 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA

33-60 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบ3หัวตรวจ

34-60 เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า

35-60 กล้องส่องตรวจโพรงจมูกชนิด 0 องศา และชนิด 30 องศา

36-60 เครื่องตรวจสารพิษด้วยเทคนิค LC-MS/MS ในชีววัตถุ

37-60 เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค GC/FID Dual Column

38-60 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิดเทียบมวลประจุ

39-60 ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

แชร์ข่าวนี้ :
Top