Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2553

โพสต์เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 00:00:00 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 4580 ครั้ง

1-53เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิดเทียบมวลประจุ

2-53เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง (ขนาดเล็ก)

3-53เครื่องเขย่าสารละลาย

4-53ตู้อบทารกชนิดเคลื่อนย้ายได้

5-53เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ยกเลิก 23 ก.ย. 54

6-53เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดชนิดกระบอกฉีดยา

7-53เครื่องปั่นละเอียดเนื้อเยื่อ

8-53เครื่องระเหยสารด้วยแก๊สไนโตรเจน

9-53อุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน์ทางไกลแบบจุดต่อหลายจุด (Multi Point)

10-53อุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน์ทางไกลแบบจุดต่อจุด (Point to Point)

11-53เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง

12-53เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าแบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า

13-53เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลชนิดแขวนเพดาน

14-53กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา

15-53เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 3 มิติ

16-53ชุดเครื่องมือใช้ทางการแพทย์ประจำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือกู้ภัยทางอากาศพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

17-53เตียงนอนเด็กเล็ก

18-53เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า

19-53เครื่องส่องไฟรักษาสภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบผ้าห่ม

20-53เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง

21-53ตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนดแบบกระโจมครอบ 2 ชั้น

22-53เครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่มของทารกแรกเกิด

24-53เครื่องอบไฟฟ้าด้วยคลื่นสั่น

25-53เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี

26-53เตียงผ่าตัดศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง

27-53เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดหมุนพื้นเตียงได้ 360 องศา

28-53ที่นอนลมช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

29-53ชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารด้วยเครื่องความถี่สูงจากกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ ยกเลิก ใช้55-55

30-53รถเข็นของแบบตาข่าย

31-53เครื่องนึ่งไอน้ำอัตโนมัติชนิดปิด-เปิด 2 ประตู

32-53เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ

33-55เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดแบตเตอรี่

34-53เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดปริมาตรสี่มิติ

35-53เครื่องไตเทียมมาตรฐานสำหรับใช้งานทั่วไป(HEMODIALYSIS MACHINE FOR STANDARD USE )

36-53เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา

37-53เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา

38-53กล้องตรวจภายในลูกตา (Slit Lamp)

39-53เครื่องให้สารเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก

40-53เครื่องเอกซเรย์ฟูลออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม

41-53เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า

42-53ชุดเครื่องมือยึดกระโหลกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

43-53ชุดเครื่องมือยึดกระโหลกศรีษะสำหรับการเอ็กซเรย์และการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

44-53ชุดอุปกรณ์ประจำห้องผ่าตัด

45-53เครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยความถี่คลื่นวิทยุระบบ 2 ความถี่

46-53เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

47-53กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมกล้องผู้ช่วย 1 ชุด

48-53รถเข็นฉุกเฉิน

49-53กล้องส่องหลอดลมช่วยใส่ท่อหายใจชนิดโค้งงอได้

50-53เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลายสำหรับการฉีดยาชาเฉพาะที่

51-53เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแบบแผ่รังสี

52-53เครื่องพิมพ์บัตร

53-53เครื่องกำเนิดแสงเพื่อส่องดูในช่องปากทางทันตกรรม

54-53เครื่องฉายแสงสำหรับบ่มวัสดุทางทันตกรรมชนิดไร้สาย (Light Cured Unit)

56-53เตียงนอนผู้ป่วยชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า ยกเลิกใช้ 23-55

57-53เตียงนอนผู้ป่วยกระดูกชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า  ยกเลิกใช้ 24-55

58-53ตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัด ชนิด 2 ช่อง

59-53รถเข็นสแตนเลส

60-53เครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง

61-53เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ, ความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดและวัดความดันโลหิต

62-53โปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System)

63-53รถยนต์ลำเลียงเคลื่อนย้ายศพ

64-53โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

65-53เตียงผู้ป่วยที่สามารถทำหัตถการแกะเอ็กซเรย์ได้

66-53เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิด แขนสอด

67-53เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ฟันชนิดพกพา พร้อมเครื่องรับภาพดิจิตอลยกเลิกใช้ 12-55

68-53เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ

69-53เครื่องสแกนบาร์โค๊ดแบบมือถือ

70-53เครื่องรูดบัตรบาร์โค๊ด

71-53ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

72-53เปลสนามแบบพับได้

แชร์ข่าวนี้ :
Top