Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2556

โพสต์เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 00:00:00 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 6732 ครั้ง

งานคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2556

1-56เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคGC FID DUAL COLUMN

2-56เครื่องสกัดสารอัตโนมัติ

3-56เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัวจอรวมกับเครื่อง

4-56รถเข็นนั่งผู้ป่วย (ระบบไฟฟ้า)

5-56เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

6-56อุปกรณ์การวิเคราะห์การทรงตัวด้วยเลนส์

7-56ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยา

8-56เครื่องฉีดสารทึบรังสีโดยอัตโนมัติ

9-56เครื่องให้แสงหลายความถี่

10-56เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า

11-56เครื่องนวดไฟฟ้าด้วยคลื่นเสียง

12-56เครื่องกระตุ้นลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า

13-56เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน

14-56เครื่องอบไฟฟ้าด้วยคลื่นสั้น

15-56เครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ

16-56เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต

17-56ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า

18-56เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

19-56เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO และ DI ขนาด 250 ลิตรต่อชั่วโมง REVERSE OSMOSIS AND DEIONIZATION

20-56เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ

21-56เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบแสกนและแบบฝังเข็มโดยใช้แสง

22-56เครื่องกระตุ้นการกลืนด้วยไฟฟ้า

23-56เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร ชนิดใช้ไฟฟ้า

24-56เครื่องดูดของเหลวและลมจากช่องอกชนิดใช้ไฟฟ้า

25-56เครื่องช่วยหายใจความดันบวก สองระดับ

26-56เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และประเมินสภาพปอด

27-56เครื่องดูดควันและกลิ่นในขณะผ่าตัด

28-56เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอลชนิด Flat panel Detector

29-56ชุดรับภาพแผ่นเรียบแบบดิจิตอลชนิดไร้สาย (Wireless Digital Flat Panal Detecter)

30-56เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ

31-56เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ

32-56เครื่องวัดค่าออสโมล่าลิตี้ (Osmometer)

33-56ตู้แช่แข็งแบบตั้ง

34-56ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator)

35-56เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพพื้นฐาน

36-56เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ VIDEO LARYNGOSCOPE

37-56ชุดเครื่องมือเจาะตัดกรอกระโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง

38-56ชุดเครื่องมือเจาะตัดกรอกระโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลังด้วยมอเตอร์ลมความเร็วสูง

39-56เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

40-56กล้องจุลทรรศน์แบบ 5 ชุดกระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ

41-56ตู้เย็นเก็บเลือด

42-56รถเข็นเก็บเครื่องมือฉุกเฉิน

43-56เครื่องรักษาโรคต้อหินมุมเปิดและมุมปิดด้วยแสงเลเซอร์

44-56รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดยืนขับสำหรับรับส่งผ้า

45-56เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดไฟฟ้า แบบตั้งพื้นสำหรับชั่งผ้า

46-56รถเข็นเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel) ๒ ชั้น

47-56เครื่องอ่านบาร์โค้ด

48-56เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

49-56ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย (CCTV)

50-56เครื่องซีลปากถ้วยพลาสติก

51-56รถเข็นนั่งชนิดพับได้

52-56เครื่องรีดปิดซองกระดาษกับพลาสติกอัตโนมัติ

53-56เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม ชนิดชุดส่องภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว พร้อมระบบส่องตรวจหลอดเลือด

54-56เครื่องผสมอาหาร

55-56เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยา สารเสพติด และสารไม่ทราบชนิด

56-56ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในโพรงจมูกผ่านระบบวีดิทัศน์ชนิดความละเอียดสูง

57-56ชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางช่อง หู คอ จมูก พร้อมระบบวีดีทัศน์

58-56ชุดวีดีทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัด

59-56กล้องสำหรับส่องตรวจคอแบบปรับโค้งงอได้ชนิดระบบวีดีโอ

60-56กล้องจุลทรรศน์สำหรับหู คอ จมูก

61-56เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล

62-56ชุดเครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้ป่วยหัวใจ

63-56ชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจแบบไร้สายสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Cardiac Rehab Management Work Station and Telemetry )

64-56เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อกเวฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

65-56เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ( EMG )

66-56ชุดประเมินและวิเคราะห์การทรงตัว การควบคุมการทรงท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยพร้อมชุดประเมินและฝึกการรับรู้ความรู้สึกข้อต่อ

67-56ชุดพยุงการฝึกเดินชนิดติดตั้งกับเพดานและชนิดใช้ภายในและภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

68-56เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ลักษณะเสียงและแก้ไขการพูด

69-56เครื่องบำบัดรักษาและกระตุ้นการพูดด้วยดนตรี

70-56เครื่องพิมพ์ฝ่าเท้าระบบหมึก

71-56จักรคอม้าแบบเข็มเดี่ยว

72-56เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา

73-56เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติในสภาพจริง ( Real Time )

74-56 ชุดอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดผ่านกล้องระบบ FULL HD พร้อมเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูก (Laparoscopic, Hysteroscopic and Resecto Instrument)

75-56 ชุดเครื่องมือทำแขนขาเทียมและกายอุปกรณ์เสริม

76-56 ชุดฝึกการเคลื่อนไหวของรยางค์ส่วนบนและล่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แบบ bio - feed back

77-56 ชุดเครื่องมือทำรองเท้าและพื้นรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานปวดเท้าและเท้าพิการ

78-56 ห้องบูรณาการประสาทสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ครบทุกระบบ

79-56 ระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค๊ดอัตโนมัติพร้อมโต๊ะเจาะเลือดแบบสายพานอัตโนมัติและระบบคิวอัตโนมัติ

80-56 ชุดตรวจวัดสายตาปรับระดับด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top