Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับโรงพยาบาลตำรวจ ยกระดับการดูแลผู้พิการ

โพสต์เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 19:30:06 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 2993 ครั้ง

     พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะและเฝ้าระวังความพิการ  วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.45 น. ณ ลานห้องประชุมชั้น 9 ตึกเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตำรวจ  มีคนพิการ คนพิการสูงอายุและผู้ดูแลคนพิการสูงอายุจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเข้ารับการอบรม จำนวน 50  คน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2560 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและมีทักษะการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุพิการอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนบุคคลที่มีความเสี่ยงจะเกิดความพิการและผู้สูงอายุพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จัดขึ้นกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่
     1. การประเมินภาวะกระดูกและกล้ามเนื้อคนพิการ คนพิการสูงอายุ การป้องกันอุบัติเหตุ  การพลัดตกหกล้มที่ก่อให้เกิดความพิการ โดยกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
     2. การประเมินความแข็งแรงของกล้ามและความสามารถในการทรงตัวของคนพิการ คนพิการสูงอายุและผู้ดูแลคนพิการสูงอายุ โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2560 
     3. การประเมินและการช่วยเหลือคนพิการ คนพิการสูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและกระดูกในภาวะฉุกเฉิน ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
     

      ซึ่งโครงการดังกล่าวมี พล.ต.ต. ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะและเฝ้าระวังความพิการ   โดยความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจและคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

รูปภาพและเนื้อหาเพิ่มเติม

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับโรงพยาบาลตำรวจ ยกระดับการดูแลผู้พิการ"
    
พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวราง...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital บน 5 กันยายน 2017

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top