Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 15:15:54 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 7337 ครั้ง

1-61 เครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดหิ้วถือ

2-61 เครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน

3-61 เครื่องสร้างความชื้นและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

4-61 เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

5-61 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด

6-61 กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

7-61 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

8-61 เครื่องตรวจสารพิษ และยาในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS ความละเอียดสูง

9-61 เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านม
ระบบดิจิตอลชนิด Upright 

10-61 ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet Class II Type A๒)

11-61 ชุดตรวจประเมินการทรงตัวและความสมมาตรของการลงน้ำหนัก
ของร่างกายพร้อมโปรแกรมฝึกการลงน้ำหนักและการทรงตัวของ
ผู้ป่วย

12-61 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

13-61 ตู้ตรวจการได้ยินชนิดเคลื่อนย้าย

14-61 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Manual/AED Defibrillator

15-61 เครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดเครื่องเสียงความถี่สูงพร้อมระบบ FUSION

16-61 ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

17-61 ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

18-61 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดชนิดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 

19-61 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy)

20-61 เครื่องช่วยการเต้นหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว 

21-61 ชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมระบบ
ศูนย์กลางสำหรับหออภิบาลกุมารเวชกรรม (PICU)

22-61 เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าในผู้ป่วยวิกฤต 

23-61 เครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติแสดงภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

24-61 เครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ

25-61 รถเข็นเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel) 

26-61 เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 

27-61 ชุดรับภาพดิจิตอล (Digital Sensor) 

28-61 เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ฟันชนิดพกพา (Dental Portable X-Ray Unit) 

29-61 ชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อหายใจยาก (Video-assisted devices for difficult intubation)

30-61 เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และส่วนวิเคราะห์ปริมาณก๊าซขณะดมยาสลบพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ

31-61 เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ

32-61 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตประจำเตียงผู้ป่วย

33-61 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทางการแพทย์

34-61 สแกนเนอร์ความเร็วสูง สำหรับงานเก็บเอกสารทางการแพทย์

35-61 เครื่องพิมพ์ชนิด Thermal Printer

36-61 ชุดเครื่องมือนำวิถีช่วยกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัด

37-61 เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

38-61 เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mass Density) ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan)

39-61 เครื่องศูนย์กลางพร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดประสิทธิภาพสูง

40-61 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ

41-61 เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายด้วยลมร้อน (Forced-air Warming Blanket)

42-61 เก้าอี้นั่งตรวจสำหรับผู้ป่วย

43-61 ชั้นเก็บพาราฟินบล็อกชิ้นเนื้อและสไลด์

44-61 ชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัด

45-61 เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตาโดยใช้ระบบ Confocal Scanning Ophthalmoscope

46-61 เครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัสลูกตา

4-61 เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) (แก้ไขเพิ่มเติม)

35-57 ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ (แก้ไขเพิ่มเติม)

52-53 เครื่องพิมพ์บัตร (แก้ไขเพิ่มเติม)

29-58 เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง (แก้ไขเพิ่มเติม)

แชร์ข่าวนี้ :
Top