Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 11:04:55 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 2338 ครั้ง

รายละเอียด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามผนวก ก และด้านหลัง ผนวก ก โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น          แล้วส่งไปยัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. ภายใน 20 ส.ค.61 (กรุณาอย่าผัดส่ง และหากพ้นกำหนดเวลานี้ถือว่าหมดสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการฯ)

แชร์ข่าวนี้ :
Top