Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระ 2561

โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 14:51:36 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 8970 ครั้ง

คำสั่ง ตร. ที่ 93/2562 ลง 25 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 มี.ค.62 เป็นต้นไป (เลื่อนไหล (สบ 4),(สบ 5) จำนวน 58 ราย)

คำสั่ง ตร. ที่ 95/2562 ลง 25 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 มี.ค.62 เป็นต้นไป (เลื่อนไหล (สบ 2),(สบ 3) จำนวน 122 ราย)

คำสั่ง ตร. ที่ 122/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ ผกก. ถึง รอง ผบก. จำนวน 496 ราย (ก -น ))

คำสั่ง ตร. ที่ 123/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ ผกก. ถึง รอง ผบก. จำนวน 495 ราย (น - ว))

คำสั่ง ตร. ที่ 124/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ ผกก. ถึง รอง ผบก. จำนวน 459 ราย (ว - อ))

คำสั่ง ตร. ที่ 125/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ ผกก. ถึง รอง ผบก. จำนวน 187 ราย (ก - อ))

คำสั่ง ตร. ที่ 126/2562 ลง 28 ก.พ.62 แก้ไขวันมีผลของทุกคำสั่ง ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค. เป็นต้นไป

คำสั่ง ตร. ที่ 127/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 500 ราย (ก - จ))

คำสั่ง ตร. ที่ 128/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 499 ราย (จ - ช))

คำสั่ง ตร. ที่ 129/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 499 ราย (ช - ท))

คำสั่ง ตร. ที่ 130/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 498 ราย (ท - น))

คำสั่ง ตร. ที่ 131/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 499 ราย (น - ป))

คำสั่ง ตร. ที่ 132/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 498 ราย (ป - พ))

คำสั่ง ตร. ที่ 133/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว ถึง รอง ผกก. จำนวน 499 ราย (พ - ม))

คำสั่ง ตร. ที่ 134/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 500 ราย (ม - ว))

คำสั่ง ตร. ที่ 135/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 500 ราย (ว - ศ))

คำสั่ง ตร. ที่ 136/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 497 ราย (ศ - ส))

คำสั่ง ตร. ที่ 137/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระัดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 499 ราย (ส))

คำสั่ง ตร. ที่ 138/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 498 ราย (ส - อ))

คำสั่ง ตร. ที่ 139/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 252 ราย (อ)

คำสั่ง ตร. ที่ 140/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 220 ราย (ก - พ))

คำสั่ง ตร. ที่ 141/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผกก. จำนวน 220 ราย (พ - ฮ))

คำสั่ง ตร. ที่ 142/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. จำนวน 370 ราย (ก - ท))

คำสั่ง ตร. ที่ 143/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. - รอง ผกก. จำนวน 380 ราย (ท - พ))

คำสั่ง ตร. ที่ 144/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. - รอง ผกก. จำนวน 370 ราย (พ - ส))

คำสั่ง ตร. ที่ 145/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. - รอง ผกก. จำนวน 319 ราย (ส - อ))

คำสั่ง ตร. ที่ 149/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. - รอง ผกก. จำนวน 159 ราย)

คำสั่ง ตร. ที่ 150/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. - รอง ผกก. จำนวน 253 ราย)

คำสั่ง ตร. ที่ 151/2562 ลง 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ระดับ สว. - รอง ผกก. จำนวน 35 ราย)

 

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top