Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2561

โพสต์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 18:34:52 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 2299 ครั้ง

แบบคำร้อง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.232/ว 17 ลง 27 มี.ค.62

หมายเหตุ

1. หน่วยงานในสังกัด บก.อก.รพ.ตร., วพ.รพ.ตร., นต.รพ.ตร. เสนอ ผกก. และ ผบก.ลงนาม

2. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัด รพ.ตร.  เสนอ หัวหน้ากลุ่มงาน และ (สบ 6) ที่ดูแลแต่ละกลุ่มงานลงนาม

3. ดร.รพ.ตร. เสนอ หัวหน้า ดร.รพ.ตร. และผบก.ดร.รพ.ตร. ลงนาม

4. กรณีช่วยราชการ ต้องให้หัวหน้าหนวยงานเดิม (ตามชื่อตำแหน่งที่สังกัด) เป็นผู้พิจารณา

5. ลงนามครบถ้วนแล้วส่งไปยัง ฝ่ายธุรการกำลังพล (งานทะเบียนพล) บก.อก.รพ.ตร. ภายใน 10 เม.ย.62

แชร์ข่าวนี้ :
Top