Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา

โพสต์เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 13:27:37 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1738 ครั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ  1. ภูมิลำเนา หมายถึง ถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่เป็นประจำที่สามารถติดต่อได้ (ระบุเพียงแห่งเดียว)

                 2.หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งไปยัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. (พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ภายใน 28 มิ.ย.62

แชร์ข่าวนี้ :
Top