Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

การบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อประกอบการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 13:50:57 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 5913 ครั้ง

หนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/7538 ลง 18 ก.ค.62

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติส่วนตัว , ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว

ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด และวันดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ

หมายเหตุ 1. เมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วขอได้โปรดส่งข้อมูลพร้อมแนบภาพถ่ายเครื่องแบบเต็มยศ

                  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 3X4 ซม.

                  มายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. ภายใน 24 ก.ค.62 (ยังไม่ต้องติดภาพถ่ายลงในแบบฟอร์ม)

              2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องราชฯที่ได้รับ ได้ที่ www.soc.go.th

แชร์ข่าวนี้ :
Top