Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 10:33:08 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 2060 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.231/2760 ลง 7ส.ค.62

ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผบช.

ระดับ รอง ผบช.

ระดับ ผบก.

ระดับ รอง ผบก.(1), (2)

หมายเหตุ หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 7 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top