Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2557

โพสต์เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2557 เวลา 00:00:00 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 6450 ครั้ง

1-57 กล้องส่องมะเร็งปากมดลูกพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS ได้

2-57 เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าและระบบจ่ายก๊าซอาร์กอน

3-57 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบอัตโนมัติ ชนิดไม่สัมผัสลูกตา

4-57 เครื่องย้อมสีแผ่นไสด์อัตโนมัติแบบ 2 ชั้น

5-57 โต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดไอสารพิษแบบ Back Draft Design

6-57 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด

7-57 เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็งพร้อมระบบฆ่าเชื้อแบบไอระเหย

8-57 เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อไฟฟ้าชนิดกึ่งอัตโนมัติควบคุมการทำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรล

9-57 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพ

10-57 เครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ

11-57 ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาส่วนหลังพร้อมระบบสลายเลนส์ในลูกตาส่วนหลัง ระบบสลายในลูกตาส่วนหน้า

12-57 เครื่องตรวจจอประสาทตาทางอ้อมชนิดมองสองตาแบบไร้สาย

13-57 เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียวแบบ MULTICOLOR SCAN LASER PHOTOCOAGULATOR

14-57 เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม

15-57 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ (ปั่นเพลท)

16-57 เครื่องสกัดดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติ

17-57 เครื่องกรอกระดูกและฟันสำหรับรากเทียม

18-57 เครื่องกรอกระดูกและฟัน

19-57 ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและแบบแผ่นเรียบชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์ (Wireless Flat Panel Detector)

20-57 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

21-57 เครื่องปั่นล้างและแยกเม็ดเลือดแดงจากการผ่าตัด และปั่นแยกเกล็ดเลือดเข้มข้น

22-57 เครื่องส่องตรวจจอประสาทตา ชนิดมองตาเดียว

23-57 เครื่องสลายนิ่วแบบโฟกัสกว้างค้นหานิ่วด้วยเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์ พร้อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ เครื่องเอกซเรย์และเตียงสำหรับสลายนิ่ว

24-57 เครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ

25-57 เครื่องต้มแผ่นให้ความร้อน

26-57 เครื่องต้มพาราฟิน

27-57 แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

28-57 เตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมปรับระดับด้วยไฟฟ้าแบบอัติโนมัติ

29-57 ชุดเลนส์ทดสอบสายตา TRIAL LENS SET

30-57 เครื่องปั่นผสมสาร (Mixer)

31-57 เครื่องวัดกำลังเลนส์แบบอัตโนมัติ

32-57 เครื่องตรวจการได้ยินแบบคัดกรอง

33-57 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Board)

34-57 โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล  (Remote Desktop)

35-57 ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ

36-57 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจร (CCTV)

37-57 เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกนพร้อมชุดคอมพิวเตอร์

38-57 เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ

39-57 กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท (Operating Microscope)

40-57 ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ ชนิดรายละเอียดสูง

41-57 ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ชนิดรายละเอียดสูงในระบบสามมิติ

43-57 เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาสารเสพติด และสารไม่ทราบชนิด

44-57 รถไฟฟ้าสำหรับขนส่งอาหาร

45-57 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

46-57 เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

47-57 เครื่อง Incubator Shaker

48-57 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด

49-57 เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ

50-57 เครื่องเขียนบล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

51-57 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดปริมาตรสี่มิติที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS ได้

52-57 ชุดเครื่องมือจับยึดเลนส์หรือจับอุปกรณ์สำหรับถ่างหน้าท้อง (Strong Arm) พร้อมอุปกรณ์สำหรับยกตับในการผ่าตัดผ่านกล้อง

53-57 ชุดเครื่องมือผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

54-57 ชุดเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดหัวใจฉุกเฉิน

15-57 แก้ไขชื่อ เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top